aktuella projektUnsplashed background img 1

Gotland Bike Park

Ett resultat av tillkomsten av Gotland Sport Academy blev ett arbete med cykelbanor för främst mountainbikes. Under våren 2017 kommer en pumptrack och en flowbana att bli anlagd vid Slite Idrottscenter, Cementa Arena. Cementa anlägger en cykelväg mellan idrottsanläggningen och Slite Golfklubb.
Dessutom tillkommer anvisade cykelleder. Totalt kommer det i området Boge och File hajdar bli 210 km markerade leder. Lederna blir huvudsakligen på befintliga skogsvägar och stigar.
Projektgrupp: Jonas Henning Gotland Sports Academy och Jan Erik Pott Slite Utveckling
Gotland Bike Park


Akvaponi –recirkulerande vattenbruk

I juni beviljade Jorbruksverket och Leader Gute projektmedel till en förstudie om recirkulerande vattenbruk. Under augusti kommer projektgruppen att bjuda in till information. Är du intresserad av information om projektet, skicka ett mejla till info@sliteutveckling.se Syftet är att samla information och etablera kontakter med presumtiva entreprenörer som är villig att satsa på utveckling av verksamheten. Dessutom göra en kalkyl och plan för finansiering av verksamheten. Det långsiktiga målet är en lönsam fisk- alternativ algodling som också leder till att Cementa släpper ut mindre varmt vatten.
Projektgrupp: Bo Alkvist, Gunnar Ahlqvist, Mats Hedström och Mait Juhlin
Förstudie Akvaponi - recirkulerande vattenbruk
Läs om Förstudie Akvaponi


Enholmen

Slite Utveckling har blivit beviljade 86 000 kr av Leader Gute/Jordbruksverket för att lägga en driftsplan, en grund för utveckling av ett hållbart besöksmål som en ung entreprenör kan driva och utveckla.
Läs om Enholmen mot 2022Arbetsmarknadsprojekt Gamla Bilder

Det senaste året har främst arbetsmarknadsprojektet handlat om digitalisering av Othem Boges Hembygdsförenings foton. Bland annat har Monika Borgman Södergren, Ulla Persson och Zenita Svensson arrangerat samtalsträffar om bilderna.