aktuella projektUnsplashed background img 1

Byggemenskap i Slite

PDF om projektet

I bifogade pdf finner du information om byggemenskap. Under hösten och vintern kommer vi att arbeta med att utveckla projektet

Upptäck konst i naturen

Av Leader Gute kommer Slite Utveckling att få ett bidrag på 20 000 kr inkl moms för att inspirera och skapa konst i naturen under 2022. Mer information kommer via bland annat Tidningen Slite med omnejd. Projektledare och konstnär: Mia Grönkvist Olsson.Hållbar Elförsörjning Cementa Arena

Studien över energiförbrukning på och energiförsörjning till Cementa Arena är klar april 2021. Anläggningen ägs av IK Graip och omfattar främst ishall och konstgräsplan. Studien visar på möjlig teknik för att göra anläggningen försörjd med enbart vind och solkraft samt spillvärme från cementfabriken. Men dessutom presenterar studien energianalyser och jämförelser med andra anläggningar. Studien kommer att läggas upp här på hemsidan när den korrekturläst.
EU:s Jordbruksfond/Leader Gute bidrager med 322tkr till projektet.

HECA Projektrapport


Gotland Bike Park

Ett resultat av tillkomsten av Gotland Sport Academy blev ett arbete med cykelbanor för främst mountainbikes. Under våren 2017 kommer en pumptrack och en flowbana att bli anlagd vid Slite Idrottscenter, Cementa Arena. Cementa anlägger en cykelväg mellan idrottsanläggningen och Slite Golfklubb.
Dessutom tillkommer anvisade cykelleder. Totalt kommer det i området Boge och File hajdar bli 210 km markerade leder. Lederna blir huvudsakligen på befintliga skogsvägar och stigar.
Projektgrupp: Jonas Henning Gotland Sports Academy och Jan Erik Pott Slite Utveckling
Gotland Bike Park


Akvaponi –recirkulerande vattenbruk

I juni beviljade Jorbruksverket och Leader Gute projektmedel till en förstudie om recirkulerande vattenbruk. Under augusti kommer projektgruppen att bjuda in till information. Är du intresserad av information om projektet, skicka ett mejla till info@sliteutveckling.se Syftet är att samla information och etablera kontakter med presumtiva entreprenörer som är villig att satsa på utveckling av verksamheten. Dessutom göra en kalkyl och plan för finansiering av verksamheten. Det långsiktiga målet är en lönsam fisk- alternativ algodling som också leder till att Cementa släpper ut mindre varmt vatten.
Projektgrupp: Bo Alkvist, Gunnar Ahlqvist, Mats Hedström och Mait Juhlin
Förstudie Akvaponi - recirkulerande vattenbruk
Läs om Förstudie Akvaponi


Enholmen

Slite Utveckling har blivit beviljade 86 000 kr av Leader Gute/Jordbruksverket för att lägga en driftsplan, en grund för utveckling av ett hållbart besöksmål som en ung entreprenör kan driva och utveckla.
Läs om Enholmen mot 2022Arbetsmarknadsprojekt Gamla Bilder

Det senaste året har främst arbetsmarknadsprojektet handlat om digitalisering av Othem Boges Hembygdsförenings foton. Bland annat har Monika Borgman Södergren, Ulla Persson och Zenita Svensson arrangerat samtalsträffar om bilderna.